zaterdag 10 december 2016

PVV eindelijk in gemeenteraden...

Onlangs werd het nieuws bekend dat de PVV in meer gemeenteraden mee wil doen met de verkiezingen in maart 2018. De lokale krant vroeg mij om een reactie, die ik hieronder integraal weergeef.
In het verleden heb ik vele malen gepleit dat de PVV veel meer in de gemeenteraden moet gaan zitten. De laatste keer dat ik een positief kritisch geluid richting de PVV liet horen was mijn beschouwing van 26 maart 2015. Deze is nog steeds op mijn weblog te lezen. Overigens is mij dit schrijven destijds niet helemaal in dank afgenomen. Maar goed ik ben een groot voorstander van het vrije woord en openbare polemiek. Nu het nieuws bekend is geworden dat de PVV in zoveel mogelijk gemeenten mee wil doen betekent dit een goede ontwikkeling binnen de PVV zelf. Overigens werd ik niet bevangen door gevoelens van vreugde. Ik ben nuchter genoeg en moet eerst nog zien of het allemaal wel gaat lukken. Voor mij zelf zou het kunnen betekenen dat ik actief zou kunnen worden in een PVV afdeling. Het ligt dan voor de hand dat de vraag moet worden gesteld hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Ik hoop en ga er van uit dat de coördinaties vanuit de PVV Utrecht geregeld gaan worden. Er zijn goede contacten tussen de Spakenburgse Vrijheidspartij en de PVV Utrecht. Zelf heb ik op de kieslijst van de provinciale Staten gestaan en heb een goed gevoel over de toekomst. Er kan iets moois ontstaan als het gedachtegoed in het middelpunt blijft staan. Ook zal er moeten worden gewaakt dat er zich gelukszoekers richting de gemeenteraden gaan bewegen. Als er echt een PVV in Bunschoten zal gaan bestaan dan zal de politieke tak van de door mij opgerichte SVP hoogstwaarschijnlijk van minder belang gaan worden voor Bunschoten. Het komt dan aan op de krachten bundelen en uitbreiding van deskundige lieden die politiek actief willen worden en hun hoofd willen uitsteken. Al met al een rustige realistische reactie mijnerzijds. De tijd zal het leren hoe een en ander in Bunschoten georganiseerd gaat worden...

zaterdag 5 november 2016

Een zwarte kliko voor doemdenkers svp

Ik zou nog even terugkomen en wat persoonlijke opmerkingen maken over het dossier nieuw afvalbeleid. In de vorige column kon u al lezen dat ons politiek standpunt omgeven is met een positieve sfeer. Ik heb een aantal zaken benoemd zoals VERTROUWEN en DANKBAARHEID. Tijdens de vele besprekingen van het onderwerp moest ik in de voorafgaande perioden vaak denken aan mijn reizen naar Thailand en Indonesië. In deze landen gooit men het afval maar al te vaak op straat. Er is vervuiling van de schepping en de mooie natuur wordt aangetast door slecht gedrag van aardbewoners. Hier in de westerse wereld en in ons luxe Bunschoten is alles anders georganiseerd. We weten van gekkigheid niet welk artikel we moeten kopen in de supermarkt. Alles is verpakt en er is veel afval wat gelukkig als grondstof opnieuw gebruikt kan worden. Ik ben opgegroeid in de tijd dat men alles maar in 1 vuilnisbak gooide. Later kwamen de kliko’s en glasbakken. En op dit moment is er sprake van omgekeerd inzamelen en het weinige restafval kan naar een ondergrondse container worden gebracht. Dit alles met het lovenswaardige principe, dat wie meer afval produceert ook meer betaalt. De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen en wil werk maken van opdracht van hogerhand.  Burgers zijn gehoord en er is veel energie en tijd gestoken om de transactie goed te laten verlopen. Voor mij als politicus nu de taak om het college te controleren dat problemen ook echt goed worden opgelost.  En dan zijn er de pessimisten en klagers, die er als de kippen bij zijn om kritiek te leveren. Ik zou zo zeggen laat er een zwarte kliko komen voor die negatieve gedachten en ondankbare hersenspinsels. Het vertrouwen bij een aantal is niet erg ontwikkeld. Ik zal geen namen noemen in deze column, maar een aantal burgers heeft mij wel verbaasd met hun angsten en ongegronde twijfels en groot tekort aan vertrouwen en positief denken. Burgers die grote problemen zien en afgeven op politici, de raadzaal verlatend met de kreet ‘allemaal zakkenvullers’.  Ik moet mijn hoofd schudden om gefrustreerde opmerkingen als; ‘Ik heb spijt dat ik mijn stem aan de SVP heb gegeven’ Manmanman, wat een bekrompenheid denk ik dan. En dan nog de politici die meedoen met dit negatief denken door proberen een motie van afkeuring af te vuren op een betrokken wethouder. Ik pas hiervoor en laat het maar hierbij en spreek hier nogmaals uit dat ik in dit dossier graag de positieve burgers wil vertegenwoordigen. Voor die doemdenkers onder ons zou ik zeggen; WERP AL UW NEGATIVITEIT IN DE ZWARTE KLIKO SVP…

Standpunt SVP over afvalbeleid Bunschoten

Hierbij mijn eerste termijn over het nieuwe afvalbeleid uitgesproken in de raadzaal op 27 oktober. In de zaal zat een handjevol kritische burgers. In een volgende column geef ik mijn persoonlijk commentaar op dit dossier.Nu dus integraal de woorden waarbij ik de politieke verantwoordelijkheid van de Spakenburgse Vrijheidspartij op mij had genomen, en zoals altijd met veel genoegen...

Voorzitter, leden van de raad
Vanavond staat dan eindelijk de besluitvorming op de agenda over het afvalbeleid.
Ik zal een aantal hoofdzaken benoemen die voor onze fractie van belang zijn geweest om tot een standpunt te komen. Ook zal ik een aantal andere losse opmerkingen plaatsen al of niet met betrekking tot het amendement.
De SVP heeft in het voortraject aangegeven de keuze voor het omgekeerd inzamelen te steunen. Nu we in onze gemeente in de fase zitten om dit ook daadwerkelijk te gaan invoeren moet de raad nog een definitief JA geven. Voor de SVP is het geen optie om TEGEN uw voorstel te stemmen. Wat het college ons presenteert is een uitwerking van wat de raad via de raadsbrede aangenomen motie heeft gevraagd. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ kan de goedkeuring krijgen van onze fractie.
Wij willen de hele transactie op een positieve manier beschouwen en zullen het vervolg kritisch volgen. Daar waar problemen zijn zullen die moeten worden opgelost in samenspraak met belangengroepen of individuele burgers. Het moet voor onze gemeente een uitdaging zijn om van de gekozen vorm van afval inzamelen een succes te maken. Zaken als foeteren op wethouders, foeteren op raadsleden en van te voren al hele grote problemen zien of voorspellen daar ben ik persoonlijk niet zo van onder de indruk. Er zijn een aantal burgers die hun energie stoppen om de politiek te helpen. En er zitten goede ideeën tussen die het verdienen om onderzocht te worden. Alle waardering voor deze kritische meedenkende burgers. Al te negatieve geluiden of ongenuanceerde opmerkingen zijn in deze fase niet zo doeltreffend wat de SVP betreft. Wij willen uitgaan van VERTROUWEN, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, (geen rommel op straat) DANKBAARHEID, RENTMEESTERSCHAP (goed omgaan met schepping) en BURGERSCHAP (elkaar zo nodig helpen bij de uitvoering). We moeten er als inwoners, burgers en bestuurders wat van gaan maken. En we moeten ons ook de tijd en gelegenheid geven om kinderziektes in het proces te laten genezen. Tot zover in hoofdlijnen het standpunt van de SVP.
Vervolgens nog een aantal losse opmerkingen.
Eens met verordening en tarieven. Een grote groep burgers lijkt me wel tevreden over de plannen. Een aantal plaatsen voor luiers en incontinentie materiaal is prima. De strekking van het amendement en de oplossingen die worden aangedragen daar kan de SVP mee leven. Actieve enthousiaste burgers en mogelijk ook werklozen inzetten om knelpunten op te lossen. Het is fijn om wat voor elkaar te betekenen. Sociale vaardigheden kunnen verder worden ontwikkeld. Eens op visite bij een ouder familielid of kennis en een bakkie koffie krijgen na het wegbrengen van het afval lijkt me een zinvoller tijdbesteding dan maar elke dag hangen en verslaafd zijn aan je mobiel. Er zijn mogelijkheden genoeg om werk te maken van ons burgerschap en als tevreden burgers rond te lopen op deze aarde en deze aarde leefbaar en schoon te houden voor ons nageslacht. Tot zover

donderdag 15 september 2016

Over Polen en stemmingmakerij in raadszaal en pers

In de laatste commissie bestuur en middelen 15 sept kwam ik nog terug op de gehouden extra raadsvergadering over baldadige Polen, mijn bijdrage is hier integraal te lezen.
De Spakenburgse Vrijheidspartij is nog steeds van mening dat met het beleggen van een raadsvergadering over baldadige Polen in het zomerreces sprake was van paniekvoetbal. Dank aan de heer Wieldraaier (CDA) dat u woorden van gelijke strekking gebruikte tijdens deze raadsvergadering waar ik dus niet bij kon zijn. Ook dank aan de heer Walter Koelewijn (CU) die memoreerde dat er geen verband hoeft te bestaan tussen het aantal bewoners in een woning en het verstoren van de openbare orde. (ik ga nu uit van berichten die ik in de pers heb gelezen) Ik had deze opmerkingen al voordat de raadsvergadering begon mijn collega fractievoorzitters doen toekomen. Zo zie je maar weer dat het helemaal niet zo dramatisch is als je er een keer niet bent. Anderen doen gewoon het woord voor je. In die zelfde persberichten las ik dat de heer Heinen (SGP) een opmerking maakte over Syrische vluchtelingen etc. En de heer de Boer (VVD) over een lokale Wilders die er niet was en over een PVV Polenmeldpunt iets had gezegd. Welnu beide uitlatingen schaar ik maar onder stemmingmakerij. Ook de lokale politiek commentator Jan Muijs vond het maar merkwaardig dat ik mijn achterban niet vertegenwoordigde. Welnu, ik was verhinderd omdat ik elders maatschappelijke verplichtingen had. Ik werk tegenwoordig vaak met lieve hardwerkende Polen. Over hoor en wederhoor willen de lokale journalistieke fantasten blijkbaar niets meer weten. De achterban van de SVP raakt bovendien niet zo gauw in de stress van een paar ruziënde Polen. Kwalijk vind ik het dat ik in de pers word neergezet alsof ik mij er met een jantje-van-leiden van af maak door niet op die raadsvergadering te zijn en dat de artikelen die ik over dit onderwerp naar de redactie stuur niet worden geplaatst. Tot zover mijn terugblik. Het idee om van Polen een verklaring omtrent het gedrag te laten overhandigen bij het solliciteren naar werk vind de SVP een slecht plan. Vraag aan college; staat dit niet op gespannen voet met de wet gelijke behandeling. Ten eerste is voor het soort arbeid zo een verklaring niet nodig. En Nederlandse werknemers zijn niet verplicht zo’n verklaring te overhandigen, wat is de rol van de gemeente hierin? Of is dit puur een zaak van de uitzendbranche?

dinsdag 6 september 2016

Lieve Polen in Spakenburg

Schreef ik in mijn vorige stukje nog over baldadige Polen, nu wat aandacht voor twee voorbeelden van lieve Polen. Voorbeelden uit mijn eigen maatschappelijk leven. In deze periode van mijn leven doe ik namelijk uitzendwerk op oproepbasis. Zo werd ik verwacht in een grote drankfabriek in Bunnik tijdens de avond van de raadsvergadering waar over baldadige Polen gesproken zou worden. Ik ontmoette een ietwat verlegen Poolse collega die trouw zijn werk deed.  Hij was aardig en ijverig en liet op mij niet meteen een indruk achter al zou hij binnenkort een aantal landgenoten met een mes achterna rennen. En onlangs werd ik gevraagd om bij te springen in een soesjesfabriek in mijn eigen woonplaats. Ik stond samen met een lief Pools meisje soesjes voor te bereiden op een chocolade-bad. Hoewel het Engels voor verbetering vatbaar was, was er die dienst toch sprake van leuke samenwerking en wederzijds respect. Tja, als ik dan terugblik op de vergadering waar ik niet bij was dan vraag ik mij af of er geen sprake is geweest van een storm in een glas water. In de pers las ik dat er verbazing was dat Koops er niet was en ook de politiek commentator in de lokale krant vond het maar merkwaardig dat Koops zijn achterban niet vertegenwoordigde deze avond bij het o zo belangrijke agendapunt, hetgeen de landelijke pers zelfs haalde. U zult het met mij eens zijn dat er overal aardige en lieve mensen zijn en minder aardige mensen die stoute dingen doen. Er is niets nieuws onder de zon… Prediker zei het al! En dan vergeet ik bijna nog Karol met wie ik in de maanden december en januari werkte in een plaatselijk visbedrijf. Deze jonge hond kon werken als een paard. Hij was sociaal en vriendelijk en ik kon zijn werktempo bijhouden aan de pollak lopende band. Ik geniet nu nog van de Krupnik die hij voor mij mee had genomen uit zijn vaderland. Ik ben nog niet zo negatief over een groot aantal van onze Poolse gasten!

maandag 15 augustus 2016

Baldadige Polen in Spakenburg

Er vinden de laatste tijd een aantal ernstige incidenten plaats in Spakenburg waarbij Polen betrokken zijn. Alle details zijn mij op dit moment niet bekend, maar het gaat om agressief gedrag met geweld en wapengebruik. Ik kan mij voorstellen dat dit voor overlast en gevoel van onveiligheid bij burgers kan leiden. De lokale VVD en SGP, die zich aardig op het vrijerspad bewegen, vonden het nodig om de gemeenteraad bij elkaar te roepen tijdens de grote vakantie. Op zich een sympathiek gebaar, maar toch vraag ik me af of het noodzakelijk is om deze kwestie dergelijke prioriteit te geven. Het kan wel zo zijn dat de lokale pers de politiek verantwoordelijk houdt, maar men gaat dan te snel voorbij aan twee dingen. 1. De pers is kampioen stoken in de politieke arena. 2. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot openbaar drankgebruik, overlast, ruzie en gebruik van geweld. Uiteraard is de openbare veiligheid een taak van de lokale politiek. Maar om nu meteen te gaan roepen dat de veiligheid van onze burgers in gevaar is door een stelletje ellendige Polen dat lijkt me wat onrealistisch neergezet. Zou mooie politieke sier maken en dat nota bene in het reces hier ook geen rol spelen? De raad wil bekijken wat haar bevoegdheid is over het aantal arbeidsmigranten per huisadres al betwijfel ik of er een relatie bestaat tussen het aantal inwoners per adres en het gebruik van geweld in de openbare ruimte. Ten aanzien van de leefbaarheid in de buurt is het prima om hier eens naar te kijken, maar dat kan wat mij betreft prima op een later moment, met hierin ook de mogelijkheid voor burgers om in te spreken tijdens de vergadering. Men moet het probleem niet groter maken dan het is. Het serieus benadrukken van zaken over leven en dood, zoals de fractievoorzitter van de SGP doet tijdens een uitzending met RTV Bunschoten, is wel wat overdreven, maar ja dat neem ik hem met zijn brandweerman pet op niet kwalijk. Een paar oplossingen, welke wat leed kunnen verzachten lijken mij; 1. Goede afspraken met de uitzendbureaus die Polen te werk zetten, dus bij structurele misdragingen het werk stopzetten. 2. Bij geweld uitzetten naar Polen, dit is een zaak voor de grote baas van de VVD met zijn ploeg in Den Haag. 3. Strengere straffen, ook dat is landelijk beleid. Beëindigen wil ik met een tweetal speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SVP.
- Vrijwillige burgerwacht/politievrijwilligers in het weekend
- Functionele en strenge straffen baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers
Laat de politiek hiermee haar voordeel doen. Een prettige vergadering gewenst!