vrijdag 30 juni 2017

Trump, een man naar Gods hart!

Hierbij integraal het onderdeel over de islamisering van de algemene beschouwingen.
Ja islamkritisch zal de SVP ook in de toekomst blijven. Wij willen democratische middelen gebruiken om de voortgaande islamisering tegen te gaan. Van de politie hoeven wij niets te verwachten. Deze lafaards (Hiddema moemde het schijterij) vieren liever het iftar feest mee en zijn dienders van afgod allah in plaats van dat zij boeven vangen of islamitische verkrachters in kaart brengen. Ook de kerken zijn allesbehalve kritisch tegenover de leer van Mohammed. De meeste predikanten zijn te laf om de islam als antichristelijke ideologie te definiëren. En dan de politiek en het bedrijfsleven. Decennialang is er ruimte gegeven aan de groei van islamitische elementen in de samenleving zoals moskeeën, islamitische scholen en gesluierde vrouwen achter de kassa’s en zelfs de meest mensonterende boerka's in het straatbeeld. Halal eten in Albert Heijn, kinderen die op schoolreisje in de moskee moeten bidden etc. etc. De media met een overbodig ramadan (jeugd)journaal. Genoeg voorzitter hierover, ik word er misselijk van. Nee dan de weleerwaarde president Trump, wat een wijs man is dat die brak met een traditie en die dit keer een uitnodiging voor het bijwonen van het heidense Suikerfeest afsloeg. Trump, een man naar Gods hart!

donderdag 29 juni 2017

De SVP blijft zichzelf, een partij VAN de VRIJHEID!

Gisteren heb ik tijdens de algemene beschouwingen de volgende verklaring afgelegd met betrekking tot de toekomst van de SVP en de vraag of wij onze politiek onder de naam van PVV zouden gaan voeren. Voor velen een verrassing, desalniettemin ben ik een ervaring rijker en een illusie armer. De SVP blijft dus gewoon zichzelf. Een partij waarin echte VRIJHEID en interne DEMOCRATIE nog op een eerlijke wijze worden geïmplementeerd. Naast een partij VOOR vrijheid ook een partij VAN vrijheid. Ik heb 8 jaar gezelligheid en vrede in mijn fractie en dat wil ik graag zo houden... Hieronder nu integraal de uitgesproken tekst;
Het besluit van de landelijke PVV om in meer gemeenteraden mee te willen doen heeft onze partij uiteraard niet onberoerd gelaten. Er is contact geweest met de afdeling Utrecht en we hebben de mogelijkheden om als SVP onze politieke tak om te zetten in een PVV-afdeling onderzocht. Het bedje was zeg maar gespreid door ons. In de eindfase van dit proces bleek echter dat de politici van de SVP teveel van hun autonomie en vrijheid moesten inleveren. Van algehele autonomie met betrekking tot organisatorische zaken zoals het vaststellen van een kieslijst, opstellen van een verkiezingsprogramma en contacten met de pers was helaas geen sprake. De SVP heeft dan ook onlangs besloten om terug te komen op het eerder genomen besluit om niet mee te doen onder de naam van SVP in maart volgend jaar. Dit betekent dat er uiteindelijk niets gaat veranderen voor de Spakenburgse Vrijheidspartij, de SVP doet gewoon wel mee met de verkiezingen volgend jaar. Ja en ook hier geldt; er is veel tijd en energie besteed aan iets wat uiteindelijk tot niets heeft geleid. Persoonlijk vind ik het jammer dat het zo gelopen is. Mogelijk zal ik op mijn weblog nog een diepere persoonlijke beschrijving en opinie geven over de gebeurtenissen van afgelopen tijd. De SVP wenst de PVV, mocht zij meedoen met de verkiezingen in maart 2018 veel succes. Hoe te meer islamkritische partijen in de raad des te beter. 

dinsdag 18 april 2017

Toekomst politiek SVP onder vlag van PVV

Gisteravond 18 april heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) een openbare vergadering gehouden, waarin de leden een besluit hebben genomen over de vraag of de SVP haar politieke werk onder de naam van de landelijke Partij Voor De Vrijheid (PVV) wil gaan voortzetten. Zoals in de lijn der verwachting lag, konden de aanwezige leden unaniem groenlicht geven aan het voorstel van fractievoorzitter Peter Frans Koops om onder de naam van PVV mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De vergadering vond plaats in het gezellige restaurant molen De Wieken op loopafstand van het gemeentehuis. De avond begon weliswaar is het gemeentehuis, waar in pakweg 20 minuten de besluitvorming in de raadsvergadering van aanstaande donderdag 20 april werd voorbereid. Er is echter een afspraak om meetings welke partij politieke/organisatorische zaken betreft niet in het gemeentehuis te beleggen. De SVP hield zich dit keer aan deze afspraak, vandaar dat naar De Wieken werd uitgeweken. De SVP werd deze avond verrast door grote belangstelling van de pers. Vertegenwoordigers van de lokale krant de Bunschoter, de lokale omroep RTV Bunschoten en RTV Utrecht gaven acte de présence. Zij kregen gelegenheid om interviews af te nemen en filmopnames te maken. Voor de SVP betekent dit overigens niet dat de vereniging nu is opgeheven. De activiteiten Voorlichting en Solidariteit blijven voorlopig nog bestaan onder de naam van de SVP. Alle politieke werk zal evenwel verbonden worden met de PVV. Officieel zal er nog een definitieve goedkeuring moeten komen vanuit Den Haag. Het bedje is in ieder geval gespreid. Naast fractievoorzitter Koops gaven ook de andere actieve politici deze avond aan om politieke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de PVV in de toekomst op lokaal niveau. Voor mij zelf beschouw ik dit als een mooi resultaat na vele jaren werken, denken en schrijven vanuit het rechtse islamkritische gedachtegoed. Ik spreek de wens uit dat de samenwerking met nieuwe mensen goede gestalte krijgt en dat de coördinatie vanuit de provincie Utrecht slechts een formaliteit zal zijn. Op basis van ervaring en vertrouwen vind ik het een mooie uitdaging om de kar van de PVV in Bunschoten te mogen gaan trekken, dit alles met het doel om de kiezers van de PVV een rechts, fris en duidelijk geluid te laten geven in de Bunschoter gemeenteraad voor de komende jaren...

donderdag 16 maart 2017

De PVV groeit naar plaats 2 maar imponeert niet!

Nu de kruitdampen zijn weggewaaid na een enerverende en zonnige verkiezingsdag is er de gelegenheid om de wonden te likken of een feestje te vieren. Ik zal me focussen op de partij waarop ik heb gestemd, de PVV van Geert Wilders. In aanloop van 15 maart stond de PVV erg hoog in de peilingen. Ik heb overigens altijd mijn twijfels gehad of de PVV de verwachtingen waar kon maken. Dat de VVD de grootste blijft is uiteindelijk niet echt een verrassing. In Mark Rutte hebben ze een gewiekst leider. Geert Wilders is een ander type leider. Rutte wil een allemansvriend zijn en Wilders jaagt met zijn ongenuanceerde uitspraken veel mensen tegen zich onnodig in het harnas. De PVV is het na een lange periode van impliciete campagne dus niet gelukt de grootste te worden. Ik heb nagedacht wat de redenen hiervoor zouden kunnen zijn. Ik heb nog eens kritisch naar de kieslijst gekeken. Hierop viel mij op dat er geen kleurling op staat. Maar ook mis ik dat er 1 of meer ex-moslims op staan. Ook zou een overtuigend christen de lijst wat kunnen verlevendigen.  Ik kwam op deze gedachten nadat ik zelf op de avond van de verkiezingen nog moest tafeltennissen. Ik speelde tegen een man uit Iran, geboren als moslim, maar nu in Nederland en zichzelf bevrijd van de enge banden van de islam. Hij zei dat Wilders gelijk heeft over het Mohammedanisme. Op dit vlak heeft de PVV dus nog huiswerk te doen. Wie kan er nu beter getuigen van de ellende van de islam als ex-moslims zelf. Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan en Sam Solomon zijn goede voorbeelden. En dan natuurlijk is de interne organisatie en de invulling van de campagneactiviteiten voor veel verbetering vatbaar. Er is nog veel te weinig gebruik gemaakt om als partij naar buiten te treden via kranten interviews, debatavonden en TV – optredens. Ook zag ik dat in een blad van de ANWB (Kampioen) veel politieke partijen aan het woord kwamen met de redactionele opmerking dat de PVV niet had gereageerd op de vragen die aan hen waren gesteld. Al met al zijn er dus nog veel verbeterpunten. In mijn woonplaats Bunschoten heeft de PVV het erg goed gedaan. Er is groei van 7,8% naar 13,2% van het aantal stemmen. Felicitaties zijn op de plaats voor de winnaars. We zullen zien wat voor ministersgroep het derde kabinet Rutte zullen gaan vormen. Lang leve de democratie…

vrijdag 10 maart 2017

Ik stem op An van Pijkeren (PVV) @AvPijkeren

Woensdag stem ik op de sympathieke An van Pijkeren. Zij is na een politieke carrière bij het CDA overgestapt naar de PVV. Zij maakt zich met vele Nederlanders zorgen over de islamisering van Nederland. Ze durft haar nek uit te steken en zij bekent kleur door volledig te gaan voor het rechtse gedachtegoed van de PVV. Ik vind het bovendien leuk om op iemand uit onze gemeente Bunschoten te stemmen. Ik wens An veel succes en plezier bij haar nieuwe uitdagingen. Onderstaand stukje schreef ik onder verantwoordelijkheid van de Spakenburgse Vrijheidspartij.

SVP adviseert PVV te stemmen
Aanstaande woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) heeft in het verleden bij landelijke, provinciale of Europese verkiezingen altijd een stemadvies op de PVV gegeven. Inlijn hiermee adviseert de SVP haar achterban nu ook op de PVV te stemmen. Hoewel de SVP geen officiële banden met de PVV heeft en zij in deze campagnetijd een minder actieve houding met betrekking tot campagne voeren aanneemt voelt de plaatselijke Vrijheidspartij zich ideologisch hetmeeste thuis bij de beweging van Geert Wilders. De SVP ziet in Wilders een eerlijke bevlogen politicus met een grote missie. De SVP kan zich vinden in de partij punten mbt minder asielzoekers, minder EU en minder islamin de openbare ruimte. Het verheugt de SVP dat plaatsgenote An van Pijkeren op de kieslijst van de PVV is terechtgekomen. Zij adviseert de Bunschoter bevolking dan ook om op An te stemmen. Wij wensen haar een goede uitslag met veel steun van onze lokale bevolking. NEDERLAND WEER VAN ONS!

zaterdag 10 december 2016

PVV eindelijk in gemeenteraden...

Onlangs werd het nieuws bekend dat de PVV in meer gemeenteraden mee wil doen met de verkiezingen in maart 2018. De lokale krant vroeg mij om een reactie, die ik hieronder integraal weergeef.
In het verleden heb ik vele malen gepleit dat de PVV veel meer in de gemeenteraden moet gaan zitten. De laatste keer dat ik een positief kritisch geluid richting de PVV liet horen was mijn beschouwing van 26 maart 2015. Deze is nog steeds op mijn weblog te lezen. Overigens is mij dit schrijven destijds niet helemaal in dank afgenomen. Maar goed ik ben een groot voorstander van het vrije woord en openbare polemiek. Nu het nieuws bekend is geworden dat de PVV in zoveel mogelijk gemeenten mee wil doen betekent dit een goede ontwikkeling binnen de PVV zelf. Overigens werd ik niet bevangen door gevoelens van vreugde. Ik ben nuchter genoeg en moet eerst nog zien of het allemaal wel gaat lukken. Voor mij zelf zou het kunnen betekenen dat ik actief zou kunnen worden in een PVV afdeling. Het ligt dan voor de hand dat de vraag moet worden gesteld hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Ik hoop en ga er van uit dat de coördinaties vanuit de PVV Utrecht geregeld gaan worden. Er zijn goede contacten tussen de Spakenburgse Vrijheidspartij en de PVV Utrecht. Zelf heb ik op de kieslijst van de provinciale Staten gestaan en heb een goed gevoel over de toekomst. Er kan iets moois ontstaan als het gedachtegoed in het middelpunt blijft staan. Ook zal er moeten worden gewaakt dat er zich gelukszoekers richting de gemeenteraden gaan bewegen. Als er echt een PVV in Bunschoten zal gaan bestaan dan zal de politieke tak van de door mij opgerichte SVP hoogstwaarschijnlijk van minder belang gaan worden voor Bunschoten. Het komt dan aan op de krachten bundelen en uitbreiding van deskundige lieden die politiek actief willen worden en hun hoofd willen uitsteken. Al met al een rustige realistische reactie mijnerzijds. De tijd zal het leren hoe een en ander in Bunschoten georganiseerd gaat worden...

zaterdag 5 november 2016

Een zwarte kliko voor doemdenkers svp

Ik zou nog even terugkomen en wat persoonlijke opmerkingen maken over het dossier nieuw afvalbeleid. In de vorige column kon u al lezen dat ons politiek standpunt omgeven is met een positieve sfeer. Ik heb een aantal zaken benoemd zoals VERTROUWEN en DANKBAARHEID. Tijdens de vele besprekingen van het onderwerp moest ik in de voorafgaande perioden vaak denken aan mijn reizen naar Thailand en Indonesië. In deze landen gooit men het afval maar al te vaak op straat. Er is vervuiling van de schepping en de mooie natuur wordt aangetast door slecht gedrag van aardbewoners. Hier in de westerse wereld en in ons luxe Bunschoten is alles anders georganiseerd. We weten van gekkigheid niet welk artikel we moeten kopen in de supermarkt. Alles is verpakt en er is veel afval wat gelukkig als grondstof opnieuw gebruikt kan worden. Ik ben opgegroeid in de tijd dat men alles maar in 1 vuilnisbak gooide. Later kwamen de kliko’s en glasbakken. En op dit moment is er sprake van omgekeerd inzamelen en het weinige restafval kan naar een ondergrondse container worden gebracht. Dit alles met het lovenswaardige principe, dat wie meer afval produceert ook meer betaalt. De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen en wil werk maken van opdracht van hogerhand.  Burgers zijn gehoord en er is veel energie en tijd gestoken om de transactie goed te laten verlopen. Voor mij als politicus nu de taak om het college te controleren dat problemen ook echt goed worden opgelost.  En dan zijn er de pessimisten en klagers, die er als de kippen bij zijn om kritiek te leveren. Ik zou zo zeggen laat er een zwarte kliko komen voor die negatieve gedachten en ondankbare hersenspinsels. Het vertrouwen bij een aantal is niet erg ontwikkeld. Ik zal geen namen noemen in deze column, maar een aantal burgers heeft mij wel verbaasd met hun angsten en ongegronde twijfels en groot tekort aan vertrouwen en positief denken. Burgers die grote problemen zien en afgeven op politici, de raadzaal verlatend met de kreet ‘allemaal zakkenvullers’.  Ik moet mijn hoofd schudden om gefrustreerde opmerkingen als; ‘Ik heb spijt dat ik mijn stem aan de SVP heb gegeven’ Manmanman, wat een bekrompenheid denk ik dan. En dan nog de politici die meedoen met dit negatief denken door proberen een motie van afkeuring af te vuren op een betrokken wethouder. Ik pas hiervoor en laat het maar hierbij en spreek hier nogmaals uit dat ik in dit dossier graag de positieve burgers wil vertegenwoordigen. Voor die doemdenkers onder ons zou ik zeggen; WERP AL UW NEGATIVITEIT IN DE ZWARTE KLIKO SVP…